ขอบ: เฟอร์รี่ที่รวดเร็ว

ขอบ: เฟอร์รี่ที่รวดเร็ว

ขอบเรือเฟอร์รี่ที่รวดเร็ว