การเปลี่ยนแปลงให้มีรูปร่างหรือรูปแบบที่แตกต่างออกไปในต่างประเทศ

บทความ: ทฤษฎี

การเปลี่ยนแปลงให้มีรูปร่างหรือรูปแบบที่แตกต่างออกไปในต่างประเทศ

ห้องสมุด

การเปลี่ยนแปลงให้มีรูปร่างหรือรูปแบบที่แตกต่างออกไป: กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์และมากปกติหรือผิดปกติจากรัฐหนึ่งหรือรูปแบบอื่น

บริษัท ผู้ให้บริการในต่างประเทศใช้เฮลิคอปเตอร์ประเพณีอย่างรวดเร็ว แต่มีราคาแพงและเป็นขอบเขตน้อยราคาถูก แต่ช้า

เรือ "โอน" ในการขนส่งคนงานไปและกลับจากแพลตฟอร์มน้ำมัน / แท่นขุดเจาะ

ทั้งสองโหมดมีปัญหาร้ายแรงกับความปลอดภัย

Seaphantoms มีรูปแบบเร็วขึ้นราคาถูกปลอดภัยสำหรับการให้บริการในตลาดนี้มีประโยชน์เพิ่มเติมของการให้วิธีการที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในการให้การตอบสนองฉุกเฉินการระเบิดรวมทั้งมีพื้นผิวที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหล

GRP