สถาบันการศึกษาของ Maritime เที่ยวบิน

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษาของเที่ยวบินการเดินเรือ

สถาบันการศึกษาของ Maritime เที่ยวบิน

สถาบันการศึกษาของ SPI เที่ยวบินการเดินเรือและรถไฟรับรองนักบินลูกเรือกลศาสตร์และบุคลากรการผลิตที่มีความประสงค์ที่จะเป็นสมาชิกที่ผ่านการรับรองจาก ทะเลทีมผีปฏิบัติการ.