การขนส่งอย่างราบรื่น: OTIF

นวัตกรรม: ไอที / OTIF

"... มากกว่า% 40 เวลาการขนส่งตามเส้นทางสายไหมจะหายไปที่ขอบเนื่องจากขั้นตอนไม่เหมาะสม."

คำชี้แจงของสเตฟาน Schimming

เลขาธิการใหญ่

OTIF

องค์การระหว่างรัฐบาลสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศรถไฟ