การขนส่งอย่างราบรื่น: Habitat สหประชาชาติ

นวัตกรรม: ไอทีเอฟ HABITAT / สหประชาชาติ

คำชี้แจงของอังเดร Dzikus

ผู้นำ

UN-HABITAT

หน่วย Mobility เมือง