สหรัฐอเมริกาทะเล

Seaphantom: Sea States

รัฐทะเล

ในขณะที่เราวางแผนที่จะปฏิบัติการใน 1,500 ด้านบนของพอร์ต 32,000 โลกเรารู้ว่ามีจะมีเวลาและสถานที่ที่ทะเลฯ จะขัดขวางความสามารถในการดำเนินการในแฟชั่นปลอดภัย / ทันเวลาของเราคือคลื่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยฟุต 8-10 (2.4 -3.0 เมตร)

การใช้แผนที่โดย NOAA และคนอื่น ๆ เราจะระบุพื้นที่ที่นี้จะเป็นกรณี โดยไม่ต้องตรวจสอบเส้นทางที่มีศักยภาพในรายละเอียดเราคำนวณในประมาณการของเราที่สถานการณ์กรณีที่เลวร้ายที่สุดของ% 10 ของตลาดโลกใด ๆ จะไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากสภาพทะเลที่ไม่พึงประสงค์


ทะเลมีคลื่นสูง


ทะเลรัฐคู่มือทะเลมีคลื่นสูง