ผลกระทบ: Touring รวดเร็ว

ประมาณการ: Touring รวดเร็ว

[jwplayer config = "Single" playlistid = "1259"]

ผลกระทบต่อตลาดการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว

ที่มีศักยภาพกำไรสุทธิประจำปีตามส่วนแบ่งการตลาด

[ตาราง id = 41 /]

งบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์

[ตาราง id = 24 /]

งบดุลที่คาดการณ์

[ตาราง id = 25 /]

กระแสเงินสดที่คาดการณ์

[ตาราง id = 26 /]

สรุป