ผลกระทบ: Offshore รวดเร็ว

ประมาณการบริการนอกชายฝั่งได้อย่างรวดเร็ว

[jwplayer config = "Single" playlistid = "1257"]

ผลกระทบต่อตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว

ที่มีศักยภาพกำไรสุทธิประจำปีตามส่วนแบ่งการตลาด

[ตาราง id = 20 /]

งบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์

[ตาราง id = 21 /]

งบดุลที่คาดการณ์

[ตาราง id = 22 /]

กระแสเงินสดที่คาดการณ์

[ตาราง id = 23 /]

สรุป