ผลกระทบ: เฟอร์รี่ที่รวดเร็ว

ประมาณการ: เฟอร์รี่ที่รวดเร็ว

[jwplayer config = "Single" playlistid = "1255"]

ผลกระทบต่อตลาดเรือเฟอร์รี่ที่รวดเร็ว

ที่มีศักยภาพกำไรสุทธิประจำปีตามส่วนแบ่งการตลาด

[ตาราง id = 12 /]

งบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์

[ตาราง id = 13 /]

งบดุลที่คาดการณ์

[ตาราง id = 14 /]

กระแสเงินสดที่คาดการณ์

[ตาราง id = 15 /]

สรุป