ผลกระทบ: Freight รวดเร็ว

ประมาณการ: Freight รวดเร็ว

[jwplayer config = "Single" playlistid = "1256"]

ผลกระทบต่อตลาดการขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

ที่มีศักยภาพกำไรสุทธิประจำปีตามส่วนแบ่งการตลาด

[ตาราง id = 16 /]

งบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์

[ตาราง id = 17 /]

งบดุลที่คาดการณ์

[ตาราง id = 18 /]

กระแสเงินสดที่คาดการณ์

[ตาราง id = 19 /]

สรุป