SP90

SP90 ให้ความสามารถในการดำเนินมาตรฐานเจ๊และ / หรือภาชนะ FEU เพื่อให้สามารถเป็นไปได้ของการโหลดภูตผีบนเรือคอนเทนเนอร์ที่โหลดไว้กับสินค้าที่มีมูลค่าสูงและผลิตที่จะสามารถ offloaded ในทะเลเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าพอร์ตในอีกจินตนาการอุปทานที่สำคัญ โซ่