SP72x

SP72x ให้ความสามารถในการดำเนินภาชนะเจ๊มาตรฐานเพื่อให้สามารถเป็นไปได้ของการใช้ภูตผีจะเต็มไปด้วยมูลค่าสูงและผลิตเพื่อจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วในอีกจินตนาการโซ่อุปทานที่สำคัญ