SP72p

SP72p เสนอส่วนบุคคลได้อย่างรวดเร็วด้วยความเร็วสูงในความหรูหราและความสะดวกสบาย พร้อมกับตัวเลือกที่คาสิโนมาตรฐานก็สามารถกำหนดค่าในการดำเนินการขนส่งสินค้าพิเศษเช่นรถยนต์หรือความหลากหลายของยานพาหนะกีฬาและ / หรือเกียร์