SP72c

เรือของ บริษัท SP72c ดำเนิน 16 ไป passnegers 50 ที่ความเร็วสูงในความหรูหราและความสะดวกสบาย พร้อมกับตัวเลือกที่คาสิโนมาตรฐานก็สามารถกำหนดค่าในการดำเนินการขนส่งสินค้าพิเศษเช่นรถยนต์หรือความหลากหลายของยานพาหนะกีฬาและ / หรือเกียร์