SP54r

[jwplayer config = "Single" playlistid = "2849"]

SP54r ให้เรือขนาดใหญ่สำหรับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและการบริการฉุกเฉินที่มีความสามารถในการดำเนินลูกเรือสินค้า / ผู้โดยสารในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีช่วยชีวิตเช่นตัวเลือกหนึ่งหรือสองห้อง hyperbaric อุบัติเหตุดำน้ำลึก