SP38

[jwplayer config = "Single" playlistid = "2842"]

SP38 ให้บริการโซลูชั่นสำหรับเรือข้ามฟากได้อย่างรวดเร็วและความต้องการการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สัญญาว่าจะส่งผลกระทบต่อละครครั้งข้ามจำนวนจุดหมายและจุดลงเรือ