สายผลิตภัณฑ์ SP72

SP72 ให้ความจุผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดระบบของเราสำหรับการขนส่งข้ามฟากได้อย่างรวดเร็ว, servcie ต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วตอบสนองอย่างรวดเร็วและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วนอกจากจะนำเสนอวิธีการใหม่อย่างสิ้นเชิงสำหรับการปฏิวัติโซ่อุปทานทั่วทั้งอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว