สายผลิตภัณฑ์ SP54

SP54 มีสายความเร็วสูงโซลูชั่นสำหรับเรือข้ามฟากได้อย่างรวดเร็ว, การขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วได้อย่างรวดเร็วในต่างประเทศตอบสนองอย่างรวดเร็วและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วด้วยเรือ ocapable ถือขึ้น TP ยี่สิบผู้โดยสารที่ 120mph (น็อต 104)