ผลกระทบ: การจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

ประมาณการ: ค่าขนส่งได้อย่างรวดเร็ว

[jwplayer config = "Single" playlistid = "1255"]

ส่วนนี้จะเป็นในปัจจุบันการก่อสร้างในขณะที่มีการปรับปรุงเพื่อรวมข้อมูล 2012 ใหม่ เราคาดว่าจะมีส่วนอิมแพ็คเสร็จภายในสิ้นเดือนมกราคม

ผลกระทบต่อตลาดการขนส่งที่รวดเร็ว

ที่มีศักยภาพกำไรสุทธิประจำปีตามส่วนแบ่งการตลาด

[ตาราง id = 16 /]

งบกำไรขาดทุนที่คาดการณ์

[ตาราง id = 17 /]

งบดุลที่คาดการณ์

[ตาราง id = 18 /]

กระแสเงินสดที่คาดการณ์

[ตาราง id = 19 /]

สรุป